ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Atletické dráhy

Novinky

Bratislava – ZŠ Ružová Dolina

Bratislava – ZŠ Ružová Dolina – PORPLASTIC EP

Celý článok

Bratislava ZŠ Tupolevova

Bratislava ZŠ Tupolevova – PORPLASTIC SB

Celý článok

Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto – atletický ovál 400 m – PORPLASTIC SB

Celý článok

Naspäť

Atletické dráhy

Atletické dráhy

Všetky ponúkané typy povrchov pre atletické drahy spĺňajú národné a medzinárodné štandardy normy DIN 18035 časť 6/7, majú certifikáty IAAF, sú preverené nezávislými inštitútmi, športovými zväzmi a organizáciami a podliehajú stálej internej a externej kontrole akosti. Vlastný vývoj výrobkov, výroba a pokládka od jedného dodávateľa sú najlepšou garanciou moderných, hospodárnych, odolných a ekologických systémov športových povrchov. Systémy PU-gumový granulát sa osvedčili už dlhšie než štyri desiatky rokov ako športové povrchy v masovom meradle – školské športové zariadenia, bežecké dráhy, ihriská na loptové športy a pod. – rovnako ako optimálny základ pre výkonnostný a vrcholový šport.

Sú zároveň vhodné tak pre nové stavby, ako aj pre revitalizáciu alebo sanáciu (retopping) starých zariadení.

Porplastic SW

Porplastic SW Certifikované pre DIN 18035/6:Typ D, certifikát IAAF. Elastická vrstva z PUR/recyklovaného granulátu, vrstva uzatvárajúca póry a liata vrstva posypaná farebným granulátom EPDM, nepriepustná pre vodu. Bežecké dráhy v pretekárskom a vrcholovom športe, vysoko kvalitné športové plochy, hr. 13 - 17 mm Zloženie Elastická vrstva, ktorá sa aplikuje na mieste špeciálnym finišérom v hrúbke 10 - 13 mm. Tvorí ju polyuretánové spojivo a granulát z recyklovanej gumy frakcie 1 - 4 mm a vrstva PU tmelu. Vrstva PU spojiva s EPDM granulátom frakcie 1 - 4 mm. Požiadavky na podklad Rovinatosť podľa normy ± 4 mm na 4 m. Asfaltový koberec, betón. Spádovanie 1 % - 2 % od jednej strany dráhy (plochy) k druhej. Aplikácie Asfaltový podklad sa napenetruje. Pripraví sa zmes recyklovaného granulátu frakcie 1 - 4 mm a polyuretánového spojiva. Táto zmes sa aplikuje pred finišér, ktorý vykoná inštaláciu podkladovej pružnej vrstvy. Táto vrstva sa tmelí špec. PU tmelom. Na túto vrstvu...
Viac informácií

Porplastic SB

Porplastic SB Štrukturovaná striekaná polyuretánová podlaha vodou priepustná. Podlaha je vhodná pre výstavbu nového povrchu ale tiež pre revitalizáciu a sanáciu. Ideálne využitie pre bežecké dráhy, ihriská, hr. 13 mm. Certifikované pre DIN 18035/6: Typ A, certifikát IAAF. Zloženie Elastická vrstva, ktorá sa pokladá priamo na mieste špeciálnym finišerom o hrúbke 10 mm. Je tvorená polyuretánovým spojivom a granulátom z recyklovanej gumy frakcie 1 – 4 mm. Vrchný nástrek: mix PU spojiva EPDM granulátu 0,5 – 1,5 mm. (3 mm) Požiadavky na podklad Nosná vrstva: Rovinatosť podľa normy +-2mm na 2 m. Asfaltový koberec drenážny. Spádovanie 0,5 % - 1% od jednej strany ihriska k druhej. Odvodnenie povrchovej vody do žľabu alebo do kanálu s mriežkou. Aplikácia Asfaltový podklad sa napenetruje. Potom sa pripraví zmes recyklovaného granulátu frakcie 1 – 4 mm a polyuretánového spojiva. Táto zmes sa aplikuje pred finišer, ktorý prevedie inštaláciu podkladnej pružnej vrstvy. Táto vrstva...
Viac informácií

Porplastic M olympic

Porplastic M olympic Certifikované pre DIN 18035/6:Typ E, certifikát IAAF. Masívny jednovrstvový alebo dvojvrstvový liaty povrch spojený PUR posypaný farebným granulátom EPDM, nepriepustný pre vodu. Bežecké dráhy pre medzinárodné preteky a vrcholový šport, hr. 13 – 18 mm Zloženie Elastická vrstva, ktorá sa kladie na mieste špeciálnym finišérom v hrúbke 2 x cca 5 mm. Tvorí ju polyuretánové farebné spojivo a granulát z recyklovanej gumy frakcie 1 - 4 mm a vrstva PU tmelu. Vrstva PU spojiva s EPDM granulátom frakcie 1 - 4 mm. Požiadavky na podklad Rovinatosť podľa normy ± 4 mm na 4 m. Asfaltový koberec, betón. Spádovanie 1 % - 2 % od jednej strany dráhy (plochy) k druhej. Aplikácie Asfaltový podklad sa napenetruje. Pripraví sa zmes recyklovaného granulátu frakcie 1 - 4 mm a polyuretánového spojiva. Táto zmes sa aplikuje pred finišér, ktorý vykoná inštaláciu podkladovej pružnej vrstvy vo viacerých vrstvách (cca 5 mm). Táto vrstva sa tmelí špec. PU tmelom. Na túto vrstvu sa nanesie...
Viac informácií

Porplastic EP

Porplastic EP Certifikovaný pre DIN 18035/6: Typ C, atest podľa IAAF Jednovrstvový PUR/EPDM povrch priepustný pre vodu Vysoko kvalitný elastický povrch, určený pre viacúčelové vonkajšie športoviská, ideálny pre tenisové kurty a školské atletické dráhy, hr. 10 mm Zloženie Elastická vrstva, ktorá sa kladie na mieste špeciálnym finišérom v hrúbke 10 mm. Tvorí ju polyuretánové spojivo a EPDM celofarebný granulát (guma odolávajúca všetkým poveternostným vplyvom). Požiadavky na podklad Rovinatosť podľa normy ± 2 mm na 2 m. Najvhodnejší je asfaltový koberec drenážny. Alternatívne asfalt ABJ nepriepustný alebo betón. (Predovšetkým ak ide o menšie plochy.) Spádovanie 0,5 - 1 % od jednej strany ihriska k druhej. Odvedenie povrchovej vody do žliabku alebo do kanálika s mriežkou. Aplikácie Asfaltový alebo betónový podklad sa napenetruje. Pripraví (namieša) sa zmes EPDM granulátu frakcie 1 - 3 mm a polyuretánového spojiva. Táto zmes sa aplikuje pred finišér, ktorý vykoná...
Viac informácií